Condicions

1. Naturalesa del contracte     

Mitjançant aquest contracte Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, S.C.C.L.  (des d'ara Dolça Revolució -Editorial Stevia Editors-) ven al client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica que subscrigui un contracte de compravenda amb Dolça Revolució pels seus productes) i aquest li compra el producte especificat en la factura. 

Per 'contracte' s'entén l'operació de compravenda que es materialitza mitjançant aquest document. 

Per 'producte' s'entén la mercaderia objecte de compra. 


2. Disponibilitat i preus     

Les dades de què disposem corresponen a productes que en el passat han estat inclosos al fons. Atès que actualitzem regularment el web, us facilitarem tota la informació de què disposem a cada moment. No assumim, però, la responsabilitat sobre errors tipogràfics o aritmètics que puguin constar al web. 

Ens comprometem a mantenir els preus indicats en tots aquells productes de 'disponibilitat immediata', però no en els quals no tenim. Un producte es considerarà de 'disponibilitat immediata' quan, a més de constar així en la web, es confirmi la seva disponibilitat per part de Dolça Revolució. Així mateix, els terminis donats per a productes no disponibles són aproximats i en cap cas impliquen compromís algun per la nostra banda. 

3. Trameses      

L'enviament a Península - Balears es fa per l'agència de transports CORREOS EXPRESS (Rebran el paquet dintre d’un màxim de 3 dies laborables)

Fem un 30% descompte  i enviaments gratuïts a partir de 3 llibres, sinó al preu total de la comanda s'hi sumarà l'import de les despeses de tramesa.

El cost de l'enviament es calcularà segons els següents destins: 

a) Província de Lleida 5 euros

b) Altres províncies de Catalunya 6 euros

c) Resta províncies de l’estat espanyol 7 euros

d) Illes Balears 8 euros

El cost definitiu de la tranesa és sempre el que consta en el missatge electrònic de confirmació emès per Coop Dolça Revolució. 


4. Pagament per transferencia

El pagament de la comanda es pot fer a través de transferència bancària al nostre compte de Banca Ética Fiare (IBAN): ES22 - 1550 - 0001 - 21 - 0002641629  /  BIC o SWIF : ETICES21

Si vostè escull la modalitat de pagament per transferència bancària, ha de fer efectiu l’ingrés total de la comanda i en el concepte cal fer constar el nom de qui fa la comanda o bé nº comanda (Important per agilitzar el enviament).


5. Cancel·lacions i devolucions      

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost addicional fins al moment de fer efectiu l'enviament. Quan el paquet hagi estat enviat, l'avís de cancel·lació será considerat una devolució. 

Les devolucions poden fer-se fins a 15 dies després d'haver rebut el producte. Les despeses d'enviament corren a càrrec del client. L'import de la compra no es retornarà, però es podrà utilitzar en una altra compra. Naturalment, en queden exclosos aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, Dolça Revolució es compromet a bescanviar el producte defectuós per un altre condicions òptimes. També ens farem càrrec de les despeses de devolució i de tramesa. Si no pogués fer-se´n el canvi, es reintegrarà l'import de l'article defectuós 6. Seguritat i confidencialitat     

Les transmissions de totes les dades personals es realitzen a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. 

Les dades personals que es sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. Dolça Revolució es compromet a no donar-los cap altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemats a la base de dades de Dolça Revolució.