CONDICIONS GENERALS D'ÚS

 

Les condicions generals contingudes en el present avís legal regulen l'accés i utilització de la pàgina web que LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. posa a la seva disposició. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves de les presents condicions. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 

AUTORITZACIÓ

 

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

 

Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.

Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Que cap dels continguts relacionats en la pàgina web siguin modificats de cap manera.

Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d'imatges que l'acompanyen.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la pàgina Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

RESPONSABILITATS

 

En general

 

Tant l'accés a la pàgina Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

 

Del funcionament i disponibilitat del lloc web

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 

La presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la pàgina web.

Un mal funcionament del navegador.

De l'ús de versions no actualitzades del mateix.

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant això, no garantim l'absència de virus ni d'altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a nosaltres que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

 

Així mateix, LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. utilitza diverses mesures de protecció de la Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d'ús del lloc web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

 

dulcerevolucion.com no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L., durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors , restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu lloc web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

 

Dels continguts i la qualitat del Servei

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts enllaçats a la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari ), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

 

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixen en:

 

 

Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.

Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.

Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.

Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Podrà posar-ho en coneixement de la Dolça Revolució,S.C.C.L. no obstant, la recepció per aquesta d'aquesta comunicació no suposarà coneixement a l'efecte de la responsabilitat prevista en l'article 17 de la LSSICE.

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no es fa responsable de la falta d'utilitat o adequació per a un ús específic del present Lloc Web.

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l'Usuari pels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d'aquest Lloc Web, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

 

De la utilització

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris poguessin fer de la Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

 

Dels enllaços a altres llocs web

 

Tot enllaç de tercers a la pàgina web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

 

A través d'aquest lloc Web l'Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents ai / o gestionats per tercers.

 

La presència d'aquests enllaços és merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destí. L'Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos. L'Usuari reconeix i accepta que LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. no es fa responsable, directament o indirectament, de qualssevol danys i perjudicis causats per l'accés a aquests enllaços.

 

En cas que LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. tingui coneixement efectiu que la informació o l'activitat a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL

 

L'ús de la pàgina web no atribueix a l'usuari cap dret sobre marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen a la pàgina web Els articles, notícies, legislació i altres continguts públics dels quals els drets de propietat intel·lectual no pertanyin a LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. estan publicats amb l'única finalitat d'informar als usuaris d'aquesta pàgina.

 

LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. és titular del codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements de software de la pàgina Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s'incloguin.

Del pagament amb targeta de crèdit.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirentque pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetesla venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al compradorbanc emissorComerciantTitular de la targeta, o targetes.

A més,
les següents activitats també estan prohibides explícitament:

-vendre Medicaments receptats il·legalment.

 

Política de privacitat.

 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. informa als seus clients que les dades personals es facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de la nostra empresa. La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients. LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

 

Els clients de LA DOLÇA REVOLUCIÓ, S.C.C.L. podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a l'adreça de correu electrònic difusio@dolcarevolucio.cat

 

Galetes. Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de guardar la seva sessió d'usuari, identificar la seva cistella de la compra i identificar-de forma inequívoca. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Legislació i jurisdicció aplicables.

 

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients , que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web , estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola .

 

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament .

 

Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre correu: difusio@dolcarevolucio.cat